Fanolorana ny fandaharam-pianarana matematika

-Sary haingo eo amin'ny takela-taratasy atolotra amin'ny vanim-potoana nahaterahan'ny namana ao an-dakilasy, havana akaiky. Fakana tahaka sary hita ..... Au cours d'un bimestre, l'élève apprend à traiter avec compétence une famille de situations et s'approprie les savoirs dont il a besoin pour réaliser ce traitement .


un extrait du document